Ekonomi

YOİKK toplantısında cari açığı azaltıcı unsurlar ele alındı

YOİKK toplantısında yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımlar atıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında üçüncüsü yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YÖİKK) toplantısında YOİKK Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışmalar, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye’deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla yapılacak Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıkları eylem planı kapsamında istihdama odaklı olarak ele alınan mesleki eğitim gündemi çerçevesinde gerçekleşti.

YOİKK Platformu çerçevesinde Ağustos ayından bu yana yürütülen çalışmalarla, kamu kurumları ve iş dünyasından tüm paydaşlarla birlikte atılması gereken adımlar katılımcı bir şekilde belirlendi.
1 Mart 2024 tarihinde yayımlanan YOİKK Eylem Planı’nda, yatırımcılar açısından olumlu etkisi değerlendirilen, cari açığı azaltıcı ve mal-hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlar odak noktası oldu.

Eylem Planı yayım tarihinden itibaren, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM’ye sunulması, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM’ye sunulması, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması, uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi olmak üzere 6 eylem tamamlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu