Ekonomi

Endüstriyel ortamın iyileştirilmesine 82,2 milyar TL harcanacak

2024 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı’ndan derlenen verilere göre, imalat sanayinin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, bunun içinde orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı, ve uluslararası doğrudan yatırım girişi.

Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi kapsamındaki hedeflere ulaşmak için bütçeden 82 milyar 181 milyon lira kaynak ayrıldı.

Bu kapsamda önümüzdeki yıl imalat sanayinin GSYİH içindeki payının yüzde 21,1, ihracatın ise 252,3 milyar dolar olması bekleniyor.

2024 yılında imalat sanayi ihracatında orta yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 38, yüksek teknolojili ürünlerin payının ise yüzde 3,9 olması hedefleniyor.

Bu dönemde Türkiye’ye 17,9 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişinin olacağı öngörülüyor.

Yerli patent başvuru sayısında beklenti yüzde 56

Toplumun her kesiminde sınai mülkiyet bilincinin artırılması, bu hakların korunmasına ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye katkı sağlamak ve inovasyon faaliyetlerini artırmak amacıyla bütçeden yaklaşık 512 milyon lira tahsis edildi.

Bu kapsamda Türkiye’nin 2024 yılında yerli patent başvurularında dünyada 10. sıraya yerleşmesi hedefleniyor. Türkiye kaynaklı uluslararası patent başvuru sayısında ülkenin dünyada ilk sıralara çıkmasının katkı sağlayacağı öngörülüyor. inovasyon kapasitesinin artması.

Milli teknolojilerin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi kapsamında yerli patent başvurularının toplam başvuru sayısı içindeki payının artmasının, Türkiye’nin yenilikçiliğine ve teknolojik ilerlemesine de katkı sağlaması planlanıyor.

Yıl sonunda yüzde 55 olması beklenen yerli patent başvurularının toplam başvurular içindeki payının gelecek yıl yüzde 56’ya çıkması bekleniyor.

Gelecek yıl uzay ve havacılık faaliyetlerine 4 milyar 83 milyon lira kaynak ayrılması hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu